อารยธรรมจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆ

อารยธรรมจีนในสมัยราชวงศ์ต่างๆ มีดังนี้  

 • ราชวงศ์ชาง เป็นราชวงศ์แรกของจีน
   • มีการปกครองแบบนครรัฐ
   • มีการประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นใช้เป็นครั้งแรก พบจารึกบนกระดองเต่า และกระดูกวัว เรื่องที่จารึกส่วนใหญ่เป็นการทำนายโชคชะตาจึงเรียกว่า “กระดูกเสี่ยงทาย”
   • มีความเชื่อเรื่องการบูชาบรรพบุรุษ
 • ราชวงศ์โจว
   • แนวความคิดด้านการปกครอง เชื่อเรื่องกษัตริย์เป็น “โอรสแห่งสวรรค์ สวรรค์มอบอำนาจให้มาปกครองมนุษย์เรียกว่า “อาณัตแห่งสวรรค์
   • เริ่มต้นยุคศักดินาของจีน
   • เกิดลัทธิขงจื๊อที่มีแนวทาง
    • เป็นแนวคิดแบบอนุรักษ์นิยม
    • เน้นความสัมพันธ์และการทำหน้าที่ของผู้คนในสังคม ระหว่างจักรพรรดิกับราษฎร บิดากับบุตร พี่ชายกับน้องชาย สามีกับภรรยา เพื่อนกับเพื่อน
    • เน้นความกตัญญู เคารพผู้อาวุโส ให้ความสำคัญกับครอบครัว
    • เน้นความสำคัญของการศึกษา
   • เกิดลัทธิเต๋าโดยเล่าจื๊อ ที่มีแนวทาง
    • เน้นการดำเนินชีวิตที่เรียบง่าย ไม่ต้องมีระเบียบแบบแผนพิธีรีตองใดใด
    • เน้นปรับตัวเข้าหาธรรมชาติ
    • ลัทธินี้มีอิทธิพลต่อศิลปิน กวี และจิตรกรจีน
   • คำสอนทั้งสองลัทธิเป็นที่พึ่งทางใจของผู้คน
 • ราชวงศ์จิ๋นหรือฉิน
   • จักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่สามารถรวมดินแดนของจีนให้เป็นจักรวรรดิ เป็นครั้งแรกคือ พระเจ้าชิวั่งตี่ หรือ จิ๋นซีฮ่องเต้ เป็นผู้ให้สร้าง กำแพงเมืองจีน
   • มีการใช้เหรียญกษาปณ์ มาตราชั่ง ตวง วัด
 • ราชวงศ์ฮั่น
   • เป็นยุคทองด้านการค้าของจีน มีการค้าขายกับอาณาจักรโรมัน อาหรับ และอินเดีย โดยเส้นทางการค้าที่เรียกว่า เส้นทางสายไหม ( Silk Rood )
   • ลัทธิขงจื๊อ คำสอนถูกนำมาใช้เป็นหลักในการปกครองประเทศ
   • มีการสอบคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการเรียกว่า จอหงวน
 • ราชวงศ์สุย
   • เป็นยุคแตกแยกแบ่งเป็นสามก๊ก
   • มีการขุดคลองเชื่อมแม่น้ำฮวงโหกับแม่น้ำแยงซี เพื่อประโยชน์ในด้านการคมนาคม
 • ราชวงศ์ถัง
   • ได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมจีน นครฉางอานเป็นศูนย์กลางของซีกโลกตะวันออกในสมัยนั้น
   • พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรือง พระภิกษุ (ถังซำจั๋ง) เดินทางไปศึกษาพระไตรปิฎก ในชมพูทวีป
   • เป็นยุคทองของกวีนิพนธ์จีน กวีคนสำคัญ เช่น หวางเหว่ย หลี่ไป๋ ตู้ฝู้
   • ศิลปะแขนงต่างๆมีความรุ่งเรือง
 • ราชวงศ์ซ้อง
   • มีความก้าวหน้าด้านการเดินเรือสำเภา
   • รู้จักการใช้เข็มทิศ
   • รู้จักการใช้ลูกคิด
   • ประดิษฐ์แท่นพิมพ์หนังสือ
   • รักษาโรคด้วยการฝังเข็ม
 • ราชวงศ์หยวน
   • เป็นราชวงศ์ชาวมองโกลที่เข้ามาปกครองจีน ฮ่องเต้องค์แรกคือ   กุบไลข่าน หรือ หงวนสีโจ๊วฮ่องเต้
   • ชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายมาก เช่น มาร์โคโปโล พ่อค้าชาวเมืองเวนีส อิตาลี
 • ราชวงศ์หมิงหรือเหม็ง
   • วรรณกรรม นิยมการเขียนนวนิยายที่ใช้ภาษาพูดมากกว่าการใช้ภาษาเขียน มีนวนิยายที่สำคัญ ได้แก่ สามก๊ก ไซอิ๋ว
   • ส่งเสริมการสำรวจเส้นทางเดินเรือทางทะเล
   • สร้างพระราชวังหลวงปักกิ่ง (วังต้องห้าม)
 • ราชวงศ์ชิงหรือเช็ง
   • เป็นราชวงศ์เผ่าแมนจู เป็นยุคที่จีนเสื่อมถอยความเจริญทุกด้าน
   • เริ่มถูกรุกรานจากชาติตะวันตก เช่น สงครามฝิ่น ซึ่งจีนรบแพ้อังกฤษ ทำให้ต้องลงนามในสนธิสัญญานานกิง
   • ปลายยุคราชวงศ์ชิง พระนางซูสีไทเฮาเข้ามามีอิทธิพลในการบริหารประเทศมาก
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s